Team se predstavi: Tina

Tina, del 4-peresne deteljice, ki je idejo o brezpapirnih računih pretvorila v resničnost. Z noprintZ je povezana že od samega začetka, ko se je postavljalo samo ogrodje in strategije, kjer je držala vajeti nad organizacijo sestankov in pazila, da je bilo vse narejeno po vrstnemu redu in predvsem pravočasno.