skupaj

za isti cilj

O našem app-u

Naši partnerji

Smo redni član Tehnološkega parka Ljubljana

Sofinanciranje projektov s strani javnih sredstev EU in/ali Republike Slovenije

Fin4Green d.o.o. je v okviru dopolnilnega programa SME Instumenta, prejel sofinanciranje priprave
študije izvedljivosti za Projekt razvoja platforme za avtomatično prejemanje in shranjevanje računov
v elektronski obliki, katere morajo kupci prejeti na prodajnih mestih (POS-Point of sale). Nadalje
projekt načrtuje razvoj dodatnih funkcionalnosti, katere kupci pri vsakodnevnih nakupih potrebujejo
z namenom zagotoviti “eno točko za vse”.
Projekt stremi k zmanjšanju vpliva na okolje in zdravja ljudi, ter želi računom dodati uporabno
vrednost. Hkrati pa zagotavlja zakonsko skladnost v povezavi s fiskalizacijo in zakonodajo vezano na
izdajanje in prejemanje računov.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”.

Namen naložbe: Študija izvedljivosti vzpostavitve platforme e-računov na prodajnih mestih
Partnerji v projektu: V projektu nastopa samostojno Fin4Green d.o.o.
Višina sofinanciranja: 35.000 €
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: eu-skladi.si.

Fin4Green d.o.o. je v okviru Vavčerja za digitalni marketing prejel sofinanciranje s strani Slovenskega
Podjetniškega sklada.
Prejeti vavčer krije del stroškov povezanih z razvojem spletne strani in mobilne aplikacije noprintZ.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija “Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis” in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru “Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020″.

Namen naložbe: Digitalni marketing
Partnerji v projektu: V projektu nastopa samostojno Fin4Green d.o.o.
Višina sofinanciranja: 3.500 €
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: eu-skladi.si.

Fin4Green d.o.o. je v okviru dopolnilnega programa SME Instumenta, prejel sofinanciranje projekta
razvoja platforme za avtomatično prejemanje in shranjevanje računov v elektronski obliki, katere
morajo kupci prejeti na prodajnih mestih (POS-Point of sale). Nadalje projekt načrtuje razvoj
dodatnih funkcionalnosti, katere kupci pri vsakodnevnih nakupih potrebujejo z namenom zagotoviti
“eno točko za vse”.
Projekt stremi k zmanjšanju vpliva na okolje in zdravja ljudi, ter želi računom dodati uporabno
vrednost. Hkrati pa zagotavlja zakonsko skladnost v povezavi s fiskalizacijo in zakonodajo vezano na
izdajanje in prejemanje računov.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”.

Namen naložbe: Rezultat projekta bo storitev e-računov na prodajnih mestih
Partnerji v projektu: V projektu nastopa samostojno Fin4Green d.o.o.
Višina sofinanciranja: maksimalno do višine 1.098.575,52 €
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: eu-skladi.si.

Pečat Odličnosti

Pečat odličnosti je znak kakovosti, ki se podeli najboljšim predlogom projektov v postopku za pridobitev sredstev okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Prejmejo ga projekti, ki so v postopku ocene projektov izpolnili vse stroge kriterije izbora in dodelitve sredstev programa Obzorje 2020, vendar zaradi omejenega proračuna niso prejeli sredstev razpisa in služi kot podpora v iskanju alternativnih virov financiranja.

Imate vprašanje?

Naša Vizija

Postati vodilni portal za digitalno interakcijo med trgovci in kupci
z namenom ohranitve okolja, zmanjšanja nepotrebnih stroškov prihranka časa in vpeljave novega učinkovitega marketinškega kanala.

Team

Simon

Chief Executive Officer

Boris

Chief Information Officer

Janez

Chief Sales Officer

Maja

Zavarovanja

Tanja

Lead Designer

Razvojni team

Svetovalci

Barbara

Finance

Tina

HR & Legal

Simon

FMCG

Brezpapirni računi so prihodnost

Nobenega dobrega razloga, da ostanemo pri tiskanih računih. Brezpapirni so prijazni do okolja in prijazni do ljudi. Zato naložite aplikacijo še danes in se nam pridružite na poti v prihodnost.

Kontakt

Fin4Green d.o.o.

Zeleni biser 6

6230 Postojna – Slovenija EU

info@fin4gnospamreen.si

All credits for the images used on our page go to pexels.com, pixabay.com and pngtree.com.